практика_3_курс_укр.doc

Кафедра педіатрії

Тематичний план практичних занять з дисципліни

«Сучасні методи генетичної діагностики» для студентів ІІІ курсу (осінній семестр)

Тема

Кількість годин

1

Методика обстеження хворого з підозрою на генетичну патологію. Проведення аналізу фенотипічних особливостей про банда та членів його сім’ї.


2

2

Клініко-генеалогічний аналіз. Синдромологічний аналіз. Робота з діагностичними каталогами. Складання родоводу.


2

3

Цитогенетичні методи дослідження в клініці. Хромосомні аномалії (числові, структурні).


2

4

Діагностика спадкових хвороб обміну речовин.


2

5

Масовий скринінг у ранній діагностиці спадкової патології. Програми селективного скринінгу для діагностики спадкових хвороб обміну.


2

6

Сучасні методи ДНК-діагностики спадкової патології. ДНК-діагностика моногених та інфекційний хвороб.


2

7

Методи пренатальної діагностики. Неінвазивні методи пренатальної діагностики.


2

8

Інвазивні методи пренатальної діагностики.


2

9

Підсумковий модульний контроль.


2

Всього

18

“Затверджую” проф. О.І. Сміян© 2018 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана Касян

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta