Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Україна. МОЗ. Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія" : із змінами згідно наказу МОЗ № 150 від 18.02.2010  «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.04 № 88-Адм» [Електронне видання]. – Режим доступу : http://pediatr.zt.ua/protokoli_likuvannya_ditei_zi_spetsialnosti_dityacha_khirurgiya_n_88-adm_vid_30032004_zi_zminami_n_1
 2. Хирургия детского возраста : учебник / В.И. Сушко, Д.Ю. Кривченя, В.А. Дегтярь и др. ; под ред. В.И. Сушко, Д.Ю. Кривчени. - К. : Медицина, 2014. - 568 с. + 16 с. цв. вкл.
 3. Сушко В.І. Хірургія дитячого віку : підручник / В.І. Сушко, Д.Ю. Кривченя. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2009. – 800 с.
 4. Навчально-методичний посібник  «Дитяча ургентна хірургія», Дніпропетровськ – Чернівці, 2009, 332с.
 5. Pediatric Surgery. V. 2 / Arnold G. Coran, A. Caldamone, N. Scott Adzick et al. – 7th edition. – Elsevier, 2012. – 848 p.
 6. Principles and Practice of Pediatric Surgery / Keith T. Oldham, Paul M. Colombani, Robert P. Foglia, Michael A. Skinner. – 4th edition. –  Lippincott Williams & Wilkins, 2005. – 1804 p.
 7. Овечкін Д.В., Леонов В.В., Овечкін В.С. Pediatric Surgery: Urgent Sugery and Pediatric Oncology»: навч. посібник. – Харьків : Колегіум, 2014. – 446 с.

 

 

Додаткова:

 1. Библюк Й.І. Хірургія дитячого віку / Й. І Библюк, Ю. Й. Библюк. – Івано–Франківськ, 2006. – 377 с.
 2.    Детская хирургия: национальное руководство / Под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. – М.: ГЭОТАР – Медия, 2009. – 1168 с.
 3.    Детская хирургия : учеб. пос. / Под ред. А. А. Лосева. – Одесса, 2009. – 265 с.
 4.    Дитяча хірургія : метод. рекомендації. Ч.1 / В. А. Дігтяр, В. І. Сушко, Л. М. Харитонюк, та ін. – Дніпропетровськ, 2010. – 159 с.
 5.    Кривченя  Д. Ю. Хірургічні захворювання у дітей: навч. посіб. / Д. Ю. Кривченя, С. В. Лисак, О. М. Плотников. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.
 6.    Курс лекцій з дитячої хірургії : навч. посіб. / За ред. В. М. Грони. – Донецьк, 2007. – 265 с.
 7.    Arensman Robert M. Pediatric Surgery / Robert M. Arensman, Daniel A. Bambini. – 2nd еdition. – Austin, Texas : Landes Bioscience, 2009. – 469 p.
 8.    Spit L. Operative Pediatric Surgery / Lewis Spitz, Arnold Coran. – 7th еdition. – CRC press, 2013. – 1134 p.
 9.    Mattei P. Fundamentals of Pediatric Surgery / P. Mattei. – Springer, 2011. – 956 p.
 10.    Mark Davenport, Agostino Pierro Paediatric Surgery (Oxford Specialist Handbooks in Surgery). – 2009

 

14. Інформаційні ресурси

 

1.           http://emedicine.medscape.com/pediatrics_surgery

2.           http://med-stud.narod.ru/med/surgery/practice.html

3.           http://www.websurg.com/?lng=ru

4.           http://www.radh.ru/

5.           http://www.eupsa.org/

6.           http://www.baps.org.uk/

7.           http://www.laparoscopy.net/

 

© 2015 СумГУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Денис Овечкін

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta