Теоретичні основи процесів стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках

Про курс

Мета та завдання курсу


Курс розроблено в рамках надання науково-консультаційних послуг за договором №51.18-20196.СП/03 від 23.10.2019 р. за тематичним планом і програмою тренінгу «Теоретичні основи процесів стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках» для підготовки фахівців групи Smart Energy, ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" та ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"

Підстава для надання наукових послуг

№51.18-20196.СП/03 від 23.10.2019 р. на надання наукових послуг «Теоретичні основи процесів стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках» (замовник - ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ", виконавець - Сумський державний університет, факультет технічних систем та енергоефективних технологій, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, науково-навчальний центр комплексного інжинірингу "SSUChemTech").


© 2019 СумДУ
created with Lectur'EDbeta