Теоретичні основи процесів стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках

Зміст

© 2019 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Ляпощенко О.О.

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta