практика_6_курс_укр.doc

Педіатрія

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ


Тема

Кільк. годин

1

Диференційна діагностика пневмонії у дітей.

2

2

Ускладнення пневмонії.

2

3

Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

2

4

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей.

2

5

Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та його ускладненнях у дітей. Надання невідкладної допомоги при приступі ядухи.

2

6

Невідкладна допомога при астматичному статусі.

2

7

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

2

8

Провідні клінічні симптоми та синдроми при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі, спадкових та вроджених захворюваннях бронхолегеневої системи (муковісцидозі, ідіопатичному гемосидерозі легень, первинній циліарній дискінезії, синдромі Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–антитрипсину, бронхолегеневій дисплазії, секвестрації легень) у дітей.

2

9

Тактика ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей. Профілактика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

2

10

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

2

11

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту, кардіоміопатій, вроджених та набутих вад серця у дітей.

2

12

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, ендокардиті, перикардиті, кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у дітей

2

13

Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті, кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у дітей Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

2

14

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей.

2

15

Дані інструментальних досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді.

2

16

Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі. Профілактика порушень серцевого ритму та провідності у дітей.

2

17

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

2

18

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при системних захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах у дітей.

2

19

Диференційна діагностика артритів у дітей. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах у дітей. Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей.

2

20

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

2

21

Провідні клінічні симптоми та синдроми при функціональних та органічних захворюваннях шлунку та кишківника у дітей ( функціональній диспепсії, синдромі подразненого кишківника, функціональному закрепі, рефлюксній хворобі, гастритах, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, дісахарідазній недостатності, ексудативній ентеропатії, целіакії, муковісцидозі, хворобі Крона, неспецифічному виразковому коліті).

2

22

Діагностика ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей, тактика лікаря загальної практики, надання невідкладної допомоги. Профілактика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

2

23

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей.

2

24

Синдром портальної гіпертензії.

2

25

Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Профілактика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.

2

26

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

2

27

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей.

2

28

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей.

2

29

Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному нефриті, при дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

2

30

Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей.

2

31

Клінічні варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Показання до біопсії нирок у дітей. Тактика ведення хворої дитини при гломерулонефриті. Гостре пошкодження нирок (гостра ниркова недостатність) у дітей: етіологія, патогенез, клініко-лабораторні симптоми, диференціальна діагностика, екстрена допомога, тактика ведення хворих.

2

32

Хронічна хвороба нирок у дітей. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності.

2

33

Медичне спостереження за новонародженими в умовах поліклініки.

2

34

Дородовий патронаж. Патронаж новонародженого. Вакцинація.

2

35

Диспансеризація дітей з патологією, організація консультацій. Правила направлення на огляди дітей на третій та четвертий рівень.

2

36

Вигодовування дітей першого року життя

2

37

Природнє та змішане вигодовування.

2

38

Штучне вигодовування дітей першого року життя.

2

39

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

2

40

Порядок проведення обовязкових профілактичних оглядів дитини віком до трьох років. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох років. Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини до трьох років.

2

41

Тактика лікаря загальної практики при порушенні фізичного та нервово-психічного розвитку дітей перших трьох років життя. Принципи ефективного консультування. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених дефіцитних станів (рахіт, залізодефіцитна анемія) у дітей раннього віку. Профілактичні щеплення дітей до трьох років.

2

42

Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в періоді новонародженості. Клінічні варіанти та ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених на поліклінічному етапі спостереження.

2

43

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці гемолітичних, кон’югаційних та механічних жовтяниць у новонароджених.

2

44

Диференційна діагностика жовтяниці у новонароджених дітей. Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці.

2

45

Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною патологією нервової системи.

2

46

Клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії новонароджених. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних ураженнях нервової системи у дітей.

2

47

Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у немовлят. Тактика ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.

2

48

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета.

2

49

Загальні ознаки небезпеки стану дитини. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при кашлі, ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-інфекції у дітей від 2-х місяців до 5 років.

2

50

Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження у дітей у віці до 2-х місяців з жовтяницею, діареєю, проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким захворюванням та місцевою бактеріальною інфекцією.

2

51

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

2

52

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку. Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету. Оцінка статевого дозрівання.

2

53

Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. Профілактика вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у дітей. Тактика ведення хворого з артеріальною гіпертензією на дільниці. Невідкладна допомога при вегетативних кризах.

2

54

Диференційна діагностика ком у дітей

2

55

Підсумковий модульний контроль

2


Всього годин

110


“Затверджую” проф. О.І. Сміян


© 2018 СумДУ

Download: ZIP PDF EPUB

Published by: Світлана Касян

RSS Feed

created with Lectur'EDbeta