Інформатика і системологія

Тема 4 Текстовий редактор Word для Windows

Стислий конспект


Ключові терміни:

MS Word, автозавершення, автозаміна, об'єкт, редактор, символ, сторінка

4.1 Текстові редактори і видавничі системи

Редактором називається пакет прикладних програм, призначений для створення і зміни текстів, документів, графічних даних і ілюстрацій.

Редактори призначені, в основному, для автоматизації документообігу.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТОВОГО РЕЖИМУ:

ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ:

У графічному режимі адаптер не використовує зображення символів, що зберігаються в його пам'яті, а управляє кожною окремою крапкою на екрані. Будь-яка кольорова крапка утворюється змішуванням декількох кольорів в різній пропорції (зазвичай трьох: червоного, зеленого і синього). Зображення символу, що складається з кольорових крапок, повинне зберігатися і відтворюватися на екрані самою програмою, а не графічним адаптером. На це потрібний більше комп'ютерного часу, чим при роботі в текстовому режимі. Перевага графічного режиму полягає в тому, що тут немає обмежень, властивих текстовому режиму. Гарнітура, розмір, зображення шрифту відображаються на екрані, причому малюнки можна бачити одночасно з текстом. Таким чином, в графічному режимі екранне представлення документа співпадає з друкарським.

Редактори по своїх функціональних можливостях можна підрозділити на текстові, графічні і видавничі системи.

Текстові редактори призначені для обробки текстової інформації і виконують, в основному, наступні функції:

Текстові редактори, основний своєю частиною, орієнтовані на роботу з текстом, хоча можуть мати в своєму складі елементи верстки, побудови і обробки графіки, малюнків, форм.

У Word 2010 реалізований цілий ряд принципово нових засобів, що дозволяють підвищити продуктивність роботи, а також спростити підготовку і якість створюваних документів.

Графічні редактори призначені для створення, обробки графічних документів, включаючи діаграми, ілюстрації, креслення, таблиці. Допускається управління розміром фігур і шрифтів, переміщення фігур і літер, формування будь-яких зображень.

Видавничі системи об'єднують в собі можливості текстових і графічних редакторів, мають розвинені можливостями по формуванню графічних матеріалів і подальшим виводом на друк. Ці системи орієнтовані на використання у видавничій справі і називаються системами верстки. З таких систем можна назвати продукти PageMaker фірми Adobe і Ventura Publisher корпорації Corel.

 

4.2 Класифікація текстових редакторів

Велика кількість різних типів документів призвела до різноманіття існуючих текстових редакторів.

Як ознака, за допомогою якої розділити множину текстових редакторів на 4 групи, приймемо тип оброблюваного об'єкту

1. Редактори текстів - призначені для створення і редагування текстів програм (наприклад, MultiEdit);

2. Редактори документів - призначені для роботи з документами, що структурно складаються з вкладених документів, сторінок, абзаців і т.п. В структуру документа можуть входити таблиці, графічні образи, які можуть створюватися в інших додатках. 

3. Видавничі системи - використовуються для підготовки великих складних документів (книги, альбоми, журнали, газети). Видавничі системи - верстка, вставка зображень в текст, підрізування, використання образотворчих ефектів. Звичайно тексти готують на Word, а верстку роблять на Adobe PageMaker фірми Adobe, QuarkXpress фірми Quark і Ventura Publisher корпорації Corel тощо.

4. Редактори наукових текстів.

Особливість даного класу редакторів в тому, що вони забезпечують підготовку і редагування наукових текстів, що містять велику кількість математичних формул, графіків, спеціальних символів (ТЕХ).

 

4.3 MS Word 2010

MS Word 2010 - це текстовий процесор, який дозволяє створювати різного роду інтегровані  тексти, працювати з електронною поштою та ін.

У основу функціонування сім'ї Word покладений принцип WYSWYG (What You See Is What You Get, тобто "що ви бачите, то і одержуєте"). Розглянемо текстовий редактор Word на прикладі версії Word 2010,2013. Він забезпечує:

 1. введення, перегляд і редагування тексту;
 2. форматування абзаців і сторінок тексту, вибір типу шрифту, його розміру, зображення і кольори;
 3. виділення фрагментів тексту, їх видалення, копіювання і вставка в документи;
 4. надання користувачу контекстної допомоги;
 5. вибір і створення стилю і шаблону документа;
 6. збереження документа на магнітному диску у вигляді файлів з певним ім'ям і розширенням .docx, відкриття і завантаження файлу з магнітного диска в оперативну пам'ять;
 7. перейменування, копіювання, вилучення, перегляд і друк файлу - документа;
 8. перевірку правопису, створення словників користувача;
 9. створення змісту, алфавітного покажчика, виносок і приміток;
 10. формування, редагування, обробка таблиць;
 11. вставка в текст документа ілюстрацій з інших додатків, які входять до складу програмного середовища Microsoft Office;
 12. створення макросів і встановлення значень основних параметрів середовища Word;
 13. створення поштової кореспонденції, використання сучасних засобів зв'язку (факсу, електронної пошти і глобальної мережі Internet);
 14. використання таких процедур як автоматична корекція, автоматичне форматування, автотекст, текстові спецефекти і т.п.

У середовищі Windows реалізована технологія OLE (Object Linking and Embedding - об'єктний - орієнтований зв'язок і вставка). Редактор Word підтримує цю технологію, завдяки чому в його документи можна вставляти різноманітні об'єкти, створені в інших програмах. При цьому вмонтований об'єкт стає частиною поточного документа.

У Word, як правило, входять такі програми - додатки, які підтримують технологію OLE:

Як додатки до Word 2010,2013 можуть використовуватися також сучасні табличні процесори і СУБД, наприклад: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, QuattroPro, Microsoft Access, FoxPro, dBase і ін. 

ВІДКРИТТЯ WORD І ВИХІД З СЕРЕДОВИЩА WORD

Способи відкриття середовища: Word

 1. Подвійне клацання по ярлику Word на Робочому столі;
 2. Пуск =>  Усі Програми => Microsoft Office => Microsoft Word;
 3. Панель Швидкого запуску на панелі завдань: клацання по ярлику Word.

Вихід із середовища Word:

а) Клацання по кнопці системного меню Word Файл - Вихід

б) У вікні натиснути справа зверху червону кнопку з хрестиком (Close)

в) комбінація клавіш Alt+F4

ІНТЕРФЕЙС СЕРЕДОВИЩА WORD 2010 І ЙОГО ОБ'ЄКТИ

Після відкриття програми Word на екрані з'являється вікно самої програми, а в ньому порожнє вікно документа, якому привласнюється ім'я Документ1

Регістр символів перемикаються за допомогою клавіші CapsLock.

Розкладка клавіатури (зміна мови)  - за допомогою клавіш Ctrl + Shift або Alt + Shift.

Інтерфейс редактора Word  є стандартне вікно Windows. На правій і нижній сторонах вікна Word знаходяться так звані смуги прокручення тексту.

 


Додаткові об'єкти документа Word.

На рисунку представлені об'єкти документів, що створюються в середовищі текстового процесора Word.

Їх умовно можна розділити на об'єкти, створені:

Основним об'єктом Word є текст, якій є символьною інформацією, а саме:

Редактор Word забезпечує роботу з кожною з цих структур, як з єдиним цілим. Крім того, цей редактор має вбудований інструментарій ділової графіки і безліч додатків, що дозволяють, не виходячи з основної програми генерувати автофігури, таблиці, створювати діаграми, структурні схеми і формули.

Видно, що Word надає користувачу можливість вставляти в текстовий документ фрагменти з документів, створених в інших програмних середовищах, наприклад в графічному редакторі Paint, в табличному процесорі Exсel, в системі управління базами даних Access та інших. Ці фрагменти мають різні типи даних.

Не дивлячись на те, що документ, створений таким чином, складається з різнотипних даних, він поводиться як цілісне утворення. Його можна друкувати, зберігати, пересилати і проводити з ним будь-які інші дії, як із звичайним документом.

Подібні документи одержали назву складених або інтегрованих документів.

4.3.1 Основні режими перегляду документів Word.

У Word використовується п'ять основних режимів зображення документа на екрані монітора.

4.3.2 Компоненти редактора Word.

Graph, Equation, WordArt - завдяки цій групі програм можливо вставляти в документ різні діаграми (Graph), математичні формули (Equation - редактор формул) і текстові ефекти (WordArt).

Засоби перевірки (Proofing Tools) - ці програми призначені для перевірки орфографії, виправлення друкарських помилок і підбору синонімів.

Конвертери, фільтри і ODBC (Converters, Filters and Data Access) - у документів, створених в інших текстових редакторах, формати файлів відрізняються від того формату, який використовує редактор Word. Щоб Word міг працювати з такими файлами, потрібні спеціальні програми перетворення форматів, або конвертери.

Word 2010 зрозуміє документ, створений в іншій програмі, тільки якщо встановлений відповідний конвертор - пакет забезпечення сумісності

Крім того, Word може імпортувати графіку, створену в інших програмах, і експортувати малюнки у форматі інших програм. Це зручно для обміну між різними програмами. Для перетворення форматів малюнків застосовуються спеціальні програми - фільтри.

 

4.3.3 Функції Microsoft Word

Автозаміна - дозволяє автоматично виправляти друкарські помилки, що найчастіше зустрічаються, а також орфографічні і граматичні помилки.

Крім того, за допомогою автозаміни можна значно спростити вставку часто використовуваного тексту, символів і малюнків, не повторюючи кожного разу всі необхідні для вставки дії.

Форматування тексту - в Word можливо форматування тексту при введенні. У Word також автоматизоване збереження форматування, тобто, форматування, застосоване до першого елементу списку, застосовується і до наступного елементу. У Word виконується перетворення загальних способів виділення звичайного тексту у форматований текст - наприклад, слова напівжирний в напівжирний, а курсив - в курсив. За допомогою автоформату можна швидко відформатувати заголовки, маркіровані і нумеровані списки, межі, числа, символи і дроби.

Автозавершення - дозволяє вставляти в текст цілі елементи, такі як дати і елементи списку автотексту, шляхом набору декількох перших знаків. Дивись відомості про швидку вставку елементу списку автотексту або дати за допомогою автозавершення.

Автоматична перевірка правопису. Для автоматичного виправлення всіх помилок без підтвердження кожного виправлення можна використовувати засоби автозаміни.

Одночасна перевірка орфографії і граматики. Після перевірки орфографічних і граматичних помилок кожне виправлення можна підтвердити. Цей спосіб корисний в тих випадках, коли перевірка тексту відкладається до завершення правки документа.

У Word 2010 включений новий тезаурус. Щоб вибрати слово із списку синонімів, клацніть слово правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню команду Синоніми.

Розстановка переносів можлива в документах на багатьох мовах. Якщо визначена інша мова тексту, до цього тексту застосовуються відповідні правила розстановки перенесень.

Таблиці

Інструмент "Намалювати таблицю" (Нарисовать таблицу). Цей інструмент дозволяє інтуїтивно малювати і змінювати таблиці, працює, як олівець - перетягніть покажчик миші, щоб намалювати зовнішню межу таблиці, а потім розбийте її на комірки будь-якого розміру.

 

Малюнки і малювання

Графічний редактор Office. Для прикраси тексту і малюнків пропонуються 100 автофігур, що настроюються, 4 види заливки (багатоколірна градієнтна, візерункова, прозора і малюнком), а також додавання тіні і об'єму.

Малюнки. Малюнки можна легко розташувати в будь-якому місці документа і навіть вбудувати їх в рядок тексту шляхом звичайного перетягання. Допускається також зміна відносного розташування малюнків і створення підкладок і фонових малюнків за допомогою команди Помістити за текстом.

Написи. Написи використовуються замість рамок; до них застосовні всі можливості графічного редактора Office, зокрема додавання об'єму, заливки і фону, а також обертання, зміна розмірів і обрізка.

Зв'язані написи. Для організації перетікання тексту між декількома позиціями в документі слід розмістити написи, а потім встановити між ними зв'язки.

4.3.4 Управління файлами

СТВОРЕННЯ

При запуску редактора Word автоматично створюється порожній документ з ім'ям Документ 1.

ВІДКРИТТЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ

Існує два види збереження:

 1. Під новим ім'ям по вказаному шляху;
 2. Під тим же ім'ям і в теж місце.

Збереження файлу під новим ім'ям по вказаному шляху і типом:

Збереження файлу під тим же ім'ям, типом і в ту ж саму папку:

Примітка:

ЗАКРИТТЯ

ДРУК

4.3.5 Створення документа

ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ТЕКСТУ

Переміщення по тексту виконується мишею або за допомогою клавіш.

ВИДІЛЕННЯ ФРАГМЕНТІВ ТЕКСТУ

Для того, щоб виконати яку-небудь дію над фрагментом документа (видалення, копіювання, переміщення і т. д.), необхідно спочатку виділити цей об'єкт.

Це відноситься до будь-якого об'єкту при роботі з Word.

ОПЕРАЦІЇ З ВИДІЛЕНИМ ФРАГМЕНТОМ ТЕКСТУ

Для того, щоб скопіювати фрагмент тексту, потрібно виконати один з наступних варіантів дій:

 1. Виділити потрібний фрагмент тексту
 2. Помістити виділений фрагмент в буфер обміну
 3. Встановити курсор на те місце, куди буде перенесений фрагмент.
 4. Команда Вставити з буфера обміну

Переміщення в буфер - виділений фрагмент видаляється з тексту і переміщається в буфер обміну

Увага! Після цієї операції фрагмент який був виділений зникне і з'явиться в буфері обміну !!!

Копіювання в буфер - виділений фрагмент залишається в тексті і копіюється в буфер обміну

Вставка з буфера - вміст буфера обміну вставляється в місце, де знаходиться курсор

Видалення - виділений фрагмент видаляється з тексту.

Увага! Після цієї операції фрагмент, який був виділений, зникне !!!

 

ВІДМІНА ВИКОНАНИХ ДІЙ

Відміна декількох виконаних операцій:

 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТА ФОРМАТ СИМВОЛА

Символ - це найменша неподільна частина документа. Зовнішній вигляд (формат) виділеного символу (якщо виділення немає, то для подальших символів, що вводяться) можна змінити за допомогою:

 1. меню Главная => Шрифт... ;
 2. піктограми - Напівжирний, Курсив і т.д.,списки, що розкриваються, Шрифт, Розмір шрифту;
 3. Клацання правою клавішею миші - і в контекстному меню Шрифт.

До формату символу відносяться:

Для вставки буквиці можна вибрати

Для зміни шрифту фрагмента тексту, потрібно виконати один з наступних варіантів дій:

 1. Зробити шрифт напівжирним
  • Виділити потрібний фрагмент тексту;
  • Натиснути на кнопку "Полужирный" Picture на панелі інструментів меню Главная.
 2. Зробити шрифт курсивним
  • Виділити потрібний фрагмент тексту;
  • Натиснути на кнопку "Курсив" Picture на панелі інструментів меню Главная".
 3. Зробити шрифт підкресленим
  • Виділити потрібний фрагмент тексту.
  • Натиснути на кнопку "Подчеркивание" Pictureна панелі інструментів меню Главная.

Увага: Для іншої роботи з шрифтами і їх стилями, а так само для зміни розміру шрифту необхідно зайти в розділ Шрифт..., який знаходиться в меню Главная.

Для швидкої зміни розмірів шрифту в тексті, який виділений на момент зміни, можна скористатися кнопкою Picture(Розмір шрифту), яка знаходиться на панелі інструментів меню Главная.

ФОРМАТ АБЗАЦУ

Абзац утворюють один або декілька рядків документа. В кінці останнього рядка стоїть недрукований маркер абзацу, що утворюється після натиснення Enter. Формат виділеного абзацу (якщо виділення немає, то для подальших абзаців, що вводяться) можна змінити за допомогою

Маркер абзацу стає видимим при включенні піктограми Недруковані символи Picture. До маркера абзацу прив'язана вся інформація про формат абзацу.

При видаленні маркера відповідний абзац зіллється з подальшим, причому формат верхнього буде поширений на весь знов утворений абзац.

До формату абзацу відносяться:

Межі всередині, зовні: Зовнішні межі, Внутрішні межі Picture.

Лінія: зверху, знизу, всередині (горизонтальна, вертикальна, діагональна), зліва, справа;

Межа відсутня і т.д.;

Тип лінії, Узор - у списках, що розкриваються, -

ФОРМАТ СТОРІНКИ.

Сторінка - частина документа, що виводиться при друці на аркуш паперу заданого розміру.

Формат сторінки можна задати

ФОРМАТ РОЗДІЛУ.

Розділ - частина документа (що складається з одного або декількох абзаців, а може і всього документа), в кінці якого стоїть недрукований символ "Розрив розділу".

Вкладка Вставка => Розрив ...

Вкладка Разметка страницы => Колонки...

 

СПИСКИ

Існує можливість додати номери або маркери до існуючих рядків тексту або створити маркірований список автоматично при введенні.

Якщо на початку нового абзацу ввести дефіс (-) або зірочку (*), натиснути клавішу ПРОПУСК або TAB, а потім ввести текст, такий абзац буде автоматично перетворений в елемент маркірованого списку після натиснення клавіші ENTER в кінці абзаца.

Для швидкого створення маркірованого або нумерованого списку, маркери або номери або додаються до існуючих рядків тексту вручну, або це здійснюється автоматично при введенні тексту документа.

Види списків: маркірований, нумерований, багаторівневий.

Списки можна організувати за допомогою:

 

ВСТАВКА ЕЛЕМЕНТІВ В ДОКУМЕНТ ВСТАВКА ТАБЛИЦІ.

Створення таблиці:

При створенні таблиці задається кількість стовпців і рядків.

Якщо виконати команду:

меню Вставка - Таблиця => Відобразити Сітку (Приховати ), то створену таблицю можна "побачити" (межі комірок, на які розбита сторінка, будуть позначені пунктирними лініями)

Приклад

створеної

таблиці,

що складається

з

3-х

рядків

і

 

4-х

стовпців

 

Використовуючи Межі і заливку, можна по-різному виділити комірки

Приклад

створеної

таблиці,

що складається

з

3-х

рядків

і

 

4-х

стовпців

 

Розміри комірок можна змінити

Picture

Об'єкт - прямокутний фрагмент, який може бути поміщений усередині документа, а потім заповнений і відформатований як самостійний об'єкт.

У діалоговому вікні Вставка Об'єкту вибрати об'єкт для вставки

Picture

Picture

Фігурний текст

 

Picture

Picture

https://www.youtube.com/watch?v=9G-sxR6wxxI


© 2017 СумГУ
created with Lectur'EDbeta